Trang chủ  » Liên hệ


Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Yên Bình

Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Phone: 0216.388.6301

Fax: 8429.886301

Email: ximangyenbinh.norcem@gmail.com

Công ty Cổ phần Xi Măng Yên Bình

 

Ghi chú : Các trường (*) là bắt buộc

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết đối tác

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Yên Bình

KM 10 Thị trấn Yên Bình , Huyện Yên Bình , Tỉnh Yên Bái
Phone 0216 388 6301 
Fax +8429 886 301
ximangyenbinh.norcem@gmail.com

Follow us: